Səhiyyə sahəsində çalışan maliyyə və mühasibat işçiləri üçün təkmilləşdirici kurslara başlanılacaqdır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində “Büdcə təşkilatlarında praktiki mühasibatlıq” mövzusunda növbəti təkmilləşdirici kurs 23-26 oktyabr 2018-ci il tarixlərində keçiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin tədris zalında keçiriləcək olan kursa  Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə sahəsində çalışan 20 nəfər mühasibat işçisi dəvət edilmişdir. Keçiriləcək 4 günlük  kursda “Büdcə təşkilatlarında smeta xərclərinin planlaşdırılması”, “Xəzinə əməliyyatlarının aparılması”, “Vergi uçotunun təşkili”, “Büdcə təşkilatlarında maliyyə və mühasibatlıq işinin aparılması ilə bağlı hüquqi məsuliyyət” və “Maliyyə hesabatlarının hazırlanması” kimi mövzular üzrə təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

23-26 oktyabr 2018-ci il tarixlərində keçirilən kurs gündəliyə uyğun olaraq Maliyyə və Vergilər nazirliklərinin ekspertləri, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşı tərəfindən davam etdiriləcəkdir. Nəzərinizə çatdırılır ki, kursun yekununda tədris olunan mövzu ilə bağlı qiymətləndirmə mərhələsindən sonra iştirakçılara Maliyyə Tədris Mərkəzinin sertifikatları təqdim ediləcəkdir.

DAVAMI
  • 3

18 oktyabr- Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günüdür

Dövlət üçün müstəqillikdən, vətəndaşı üçünsə azadlıqdan üstün heç nə yoxdur. Ulu və zəngin tarixi keçmişə malik Azərbaycan xalqı azad yaşayış, müstəqil dövlət uğrunda uzun və mübarizələrlə dolu bir yol keçmiş, qəhrəmanlıq salnaməsi yazmışdır. XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə yaranan tarixi şərait nəticəsində Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etmişdir.


1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Ali Sovetinin işə başlanan növbədənkənar sessiyası 4 gün müzakirələr aparıb. Nəhayət, 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd – Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edilib.Həmin vaxt aktın lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verir, yerdə qalanlar ya sessiyaya qatılmayıb, ya da onun əleyhinə səs veriblər. Konstitusiya Aktında göstərilib ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisidir. Konstitusiya Aktı 6 fəsil, 32 maddədən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikasında 1991-ci il dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum bülleteninə bir söz yazılmışdı: “Siz “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Aktı”na tərəfdarsınızmı?” Səsvermə hüququ olanların 95%-i dən çoxu referendumda iştirak etdi. Azərbaycan xalqı yekdilliklə respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı. Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunandan sonra dövlət bayrağı, himni və gerbi haqqında da qanunlar qəbul edilib. Onun müstəqilliyini dünya dövlətləri tanıdı. Azərbaycan Respublikasını ilk olaraq 1991-ci il noyabrın 9-da Türkiyə Cümhuriyyəti, sonra Rumıniya (11 dekabr 1991), Pakistan (13 dekabr 1991), İsveçrə (23 dekabr 1991), İran (25 dekabr 1991), ABŞ (23 yanvar 1992), Rusiya (10 aprel 1992) və b. dövlətlər tanıdılar. Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunması ilə (2 mart 1992) onun beynəlxalq aləmdə de-fakto tanınmasına başlandı.

Tarix dəfələrlə sübut edib ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Tale elə gətirdi ki, Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək, özünün suveren dövlətini yaratmaq imkanı qazandı. Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi mövcudluğu, dövlətçiliyin qorunub saxlanılması, möhkəmlənməsi və demokratik prinsiplərin bərqərar olması, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin uğurla, sürətlə həyata keçirilməsi məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Moskvadan Azərbaycana qayıdışı, əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikasına, az sonra isə bütövlükdə ölkəyə rəhbərlik etməsi dövlət quruculuğunun və ictimai-siyasi proseslərin məqsədyönlü şəkildə idarə olunmasına, irəli aparılmasına, inkişaf etdirilməsinə şərait yaratmışdı. İndi müstəqilliyimizin siyasi və iqtisadi sütunları getdikcə möhkəmlənir. Xalqın öz dövlətçiliyi sarıdan heç bir narahatçılığı yoxdur. Müstəqilliyin taleyini müəyyənləşdirən əsas amillər qorunub saxlanır, inkişaf etdirilir. Dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə, iqtisadiyyatın inkişafına, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına eyni dərəcədə diqqət yetirilir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji inkişaf xətti ölkəmizdə ardıcıllıqla və uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyev siyasi kursu və ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyevin modernləşmə xətti yeni Azərbaycanı uğurla böyük gələcəyə doğru aparır. Müstəqil dövlətçiliyin Azərbaycan modeli müasir inkişafın əsas hədəflərini özündə əks etdirir və daha işıqlı sabahlara çatmaq üçün real təminat verir. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü haqqında” 12 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamında deyildiyi kimi, “nüfuzu beynəlxalq miqyasda ilbəil möhkəmlənən Azərbaycan dünya ölkələri içərisində öz layiqli yerini tutmuşdur”. Formalaşmış güclü dövlətçilik sisteminə və zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə, ən başlıcası isə inkişaf etmiş insan kapitalına malik olan Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlətçiliyin müasir inkişafına əyani sübutdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqımızın görkəmli lideri kimi ölkəmizi böyük inamla daha uğurlu sabahlara doğru aparır. Müstəqil Azərbaycanın mükəmməl dövlətçilik modeli yeni müstəqillik qazanmış ölkələr üçün də nümunədir.

1991-ci il oktyabrın 18-dən Azərbaycan müstəqil, suveren bir ölkədir və xalq bu tarixi bayram kimi qeyd edir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir.

DAVAMI
  • 5

Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatında dəyişikliklər edilib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarına müvafiq olaraq vahid büdcə təsnifatda dəyişiklik edilməsi zərurəti son illərdə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, dövlət və icmal büdcələrin idarə olunmasında tətbiq olunan qanunvericilik aktlarında aparılmış dəyişikliklərdən irəli gələn məsələlərin təsnifatda nəzərə alınması ilə bağlı olub.
Vahid büdcə təsnifatı ölkədə həyata keçirilən dövlət maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, həmçinin büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadənin tam təmin edilməsinə yönələn islahatların vacib elementlərindən biridir.


Vahid büdcə təsnifatında edilən dəyişikliyə müvafiq olaraq büdcə gəlirlərinin təsnifatında büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərdən daxilolmaları daha geniş və əhatəli təsnifləşdirilib, təsnifat kodlarına müvafiq əlavələr edilib.
Təsnifatda dəyişikliklər edilərkən beynəlxalq təşkilatların təklifləri də nəzərə alınıb.
Dövlət və icmal büdcələrinin strukturunda edilən əlavə və yeniliklərə (büdcə qaydasının tətbiqi, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respulikası Qanunundan irəli gələn məsələlər və s.) müvafiq olaraq büdcə xərclərinin funksional təsnifatında bölmələrin sayı 14-dən 12-yə azaldılıb, təsnifatın bəzi xərc bölmələri genişləndirilib, bir sıra köməkçi bölmələrin strukturu dəyişdirilib.
Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı yenidən işlənilərək bölmələrin sayı 11-dən 10-a azaldılıb.
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq 2020-ci il üçün dövlət və icmal büdcələrinin layihələrinin bu təsnifata uyğun tərtib edilməsi məqsədilə onun tətbiqinə 2019-cu ildən başlanılacaq.
Vahid büdcə təsnifatının tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatların, icmal büdcə ilə əhatə olunan qurumların aidiyyəti işçiləri üçün seminar müşavirə və təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bununla yanaşı, vahid büdcə təsnifatının elektron və kağız daşıyıcılarda dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlara, icmal büdcə ilə əhatə olunan qurumlara, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) üzrə maliyyə orqanlarına göndərilməsi təmin ediləcək.

DAVAMI
  • 4

Hərbi və hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan maliyyə işçiləri üçün “Büdcə təşkilatlarında praktiki mühasibatlıq” adlı kurs keçirilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində keçirilən növbəti təlimə hərbi və hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan  maliyyə işçiləri dəvət olunmuşdur. 2-5 oktyabr 2018-ci il tarixlərində keçirilmiş “Büdcə təşkilatlarında praktiki mühasibatlıq“ adlı kursun məqsədi maliyyə və mühasibatlıq sahəsində çalışanların biliklərini artırmaq və bu yöndə işlərini daha da təkmilləşdirməkdən ibarətdir.


Təlimin ilk günündə Maliyyə Tədris Mərkəzinin direktoru Sevinc Cabbarova kurs iştirakçılarını salamlamış, Maliyyə Tədris Mərkəzi və keçiriləcək kurs haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Gündəliyə uyğun olaraq təlimin ilk günündə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət aparatının və hüquq-mühafizə orqanlarının maliyyəsi şöbəsinin sektor müdiri Sənan İmanov ”Hərbi hissələrdə və hüquq-mühafizə orqanlarında maliyyə və mühasibat işlərinin aparılması“ mövzusunda kurs iştirakçılarına geniş məlumat vermişdir. Təlimin ilk günü test tapşırıqları, iştirakçıların fəal iştirakı ilə sona çatmışdır.  Kursun növbəti günlərində Maliyyə Nazirliyinin Xəzinə şöbəsinin sektor müdiri Ülvi Cəfərov ”Büdcə təşkilatlarında xəzinə əməliyyatlarıının təşkili və uçotu” mövzusunda, Vergilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsinin rəisi Zahid Qənbərov ”Büdcə təşkilatlarında vergi uçotunun təşkili” mövzusunda kurs iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və ənənəyə uyğun olaraq kurs test tapşırıqları və anonim sorğu ilə yekunlaşmışdır.

Təlimin son günündə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorunun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə köməkçisi Emil Abdullayev ”Büdcə təşkilatlarında maliyyə və mühasibatlıq işinin aparılması ilə bağlı hüquqi məsuliyyət” mövzusunda kurs iştirakçılarını məlumatlandırmış və mövzuya uyğun sualları cavablandırmışdır. İkinci hissədə Maliyyə Nazirliyinin Aparatının başməsləhətçi-mühasibi Məmmədnağı Əkbərov ”Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq və maliyyə hesabatlarının hazırlanması” haqqında kurs iştirakçılarını məlumatlandırmış və sonda test tapşırıqları , anonim sorğu keçirilmişdir.

Kursun sonunda dinləyicilərə Maliyyə Tədris Mərkəzi tərəfindən  tərtib edilmiş təlim materialları və sertifikatlar təqdim olunmuşdur.

DAVAMI
  • 4

Maliyyə Tədris Mərkəzinin tanıtım videosuNaxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 10 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzi muxtar respublikada maliyyə və mühasibatlıq sahəsində çalışan işçilərin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanmasını, təhsilin yekunlarına görə dinləyicilərin peşəkar biliklərinin və işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsini və bu sahədə digər zəruri tədbirlərin görülməsi işini həyata keçirir. Maliyyə Tədris Mərkəzində təşkil olunmuş təlimlərdə elektron-hesablama texnikasından, müasir elmi-texniki informasiyadan səmərəli istifadə edilməsinə diqqət yetirilir. Təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, təlimin ikinci hissəsində əldə edilən biliklər və vərdişlər konkret məsələlərin praktiki həllinə istiqamətləndirilir. Təlimlərin effektivliyinin ölçulməsi və iştirakçıların bilik səviyyələrini öyrənmək məqsədi ilə kursun əvvəlində və sonunda test tapşırıqları vasitəsi ilə diaqnostik qiymətləndirilmələr aparılır. Bütün təlimlərdə iştirakçılara tədris prosesində və öz günlük işlərində faydalı ola biləcək təlim materialları təqdim olunur. Hər təlimin son günündə qiymətləndirmə mərhələsindən sonra iştirakçılara Maliyyə Tədris Mərkəzinin sertifikatları təqdim edilir.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TTCjqHw00nE
DAVAMI
  • 6

Azərbaycanın Respublikasının vahid büdcə təsnifatı təsdiq edilib

Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin və xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatından ibarət vahid büdcə təsnifatı təsdiq edilib. Bu barədə Baş nazir Novruz Məmmədov Qərar imzalayıb.11 oktyabr 2018-ci il tarixli 440 nömrəli Qərara görə, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlar, icmal büdcə ilə əhatə olunan qurumlar vahid büdcə təsnifatının tətbiqinə 2020-ci il 1 yanvar tarixindən başlayır.


Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlar, icmal büdcə ilə əhatə olunan qurumlar 2020-ci ilin icmal və dövlət büdcəsi layihələri ilə bağlı 2019-cu ildə tərtib edəcəkləri sifarişlərini vahid büdcə təsnifatına əsasən Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər.

Maliyyə Nazirliyi vahid büdcə təsnifatını Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlara, icmal büdcə ilə əhatə olunan qurumlara elektron və kağız daşıyıcılarda çatdırılmasını təmin etməli, bununla bağlı tələb oluna bilən xərclərin maliyyələşdirilməsi barədə təkliflərini 1 ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli, dövlət büdcəsindən maliyyələşən və maliyyə yardımı alan təşkilatlara, icmal büdcə ilə əhatə olunan qurumlara vahid büdcə təsnifatının tətbiqi ilə bağlı mütəmadi olaraq metodiki yardımların, təlimlərin və digər zəruri təlimatların göstərilməsini həyata keçirməli, büdcə ili ərzində təşkilatlar yaradıldığı, ləğv olunduğu və yenidən təşkil edildiyi təqdirdə, vahid büdcə təsnifatının “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı”nda müvafiq dəyişikliklərin aparılmasını həyata keçirməli, bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

DAVAMI
  • 3
Sosial şəbəkələrdə biz