Əlaqə

Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi 21

Telefon: 545-13-41