Aylıq Arxivlər: Aprel 2018

Maliyyə hesabatlarının məqsədi və formaları

Maliyyə hesabatlarının məqsədi müxtəlif istifadəçilər tərəfindən resursların bölüşdürülməsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı təşkilatın maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiyanın təmin edilməsidir. Maliyyə hesabatları həmçinin, fasiləsiz əməliyyatlar üçün tələb edilən ehtiyatların və fasiləsiz … Oxumağa davam et

Mühasibat uçotu kateqoriyasına göndərildi | Bir şərh yazın

Maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatları – istifаdəçinin konkret məlumat ehtiyaclarına cаvаb vеrən hеsаbаt tələb etmək hüququ оlmаdıqdа, оnun bu tələbatını ödəmək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatın maliyyə vəziyyəti və maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin strukturlaşdırılmış təqdimatıdır. Maliyyə hesabatları əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş qaydada, xüsusi şəkildə hazırlanmış və … Oxumağa davam et

Mühasibat uçotu kateqoriyasına göndərildi | Bir şərh yazın

Büdcə təşkilatları üçün Milli mühasibat uçotu standartları

Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatları üçün tətbiq olunan aşağıdakı Milli Mühasibat Uçotu Standartları müəyyən edilmişdir.

Mühasibat uçotu kateqoriyasına göndərildi | Bir şərh yazın