Büdcə təşkilatlarında praktiki mühasibatlıq kursu üzrə


  • Təhsil sahəsində çalışan maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər üçün BTPM
  • Mədəniyyət sahəsində çalışan maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər üçün BTPM
  • Müxtəlif təyinatlı sahələrdə çalışan maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər üçün BTPM
  • Hərbi və hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər üçün BTPM
  • Səhiyyə sahəsində çalışan maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər üçün BTPM