Vahid büdcə təsnifatının tətbiqi ilə bağlı növbəti təlim keçirilib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunan Vahid büdcə təsnifatının tətbiqi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzində növbəti təlim keçirilib.

01 mart tarixində keçirilən təlimə muxtar respublikanın səhiyyə sahəsində çalışan 18 maliyyə və mühasibatlıq işçisi cəlb edilib.

Təlimdə Mərkəzin direktoru Sevinc Cabbarova Təsnifatda olan əlavə və dəyişikliklərin əhəmiyyəti və məqsədi barədə umumi məlumat verib. Qeyd edilib ki, Qərara müvafiq olaraq vahid büdcə təsnifatında dəyişiklik edilməsi zərurəti son illərdə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, dövlət və icmal büdcələrin idarə olunmasında tətbiq olunan qanunvericilik aktlarında aparılmış dəyişikliklərdən irəli gələn məsələlərin təsnifatda nəzərə alınması ilə bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatların təklifləri də nəzərə alınmaqla əlavə və dəyişikliklərlə təsdiq olunan büdcə təsnifatı ölkədə həyata keçirilən dövlət maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, həmçinin büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadənin tam təmin edilməsinə yönələn islahatların vacib elementlərindən biridir.

Təsnifatda edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə büdcə gəlirlərinin təsnifatı üzrə vergi və rüsumlar, eləcə də büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərdən daxilolmalarının geniş və əhatəli təsnifləşdirilməsi barədə Nazirlik Aparatının Gəlirlərin proqnozu şöbəsinin əməkdaşı Roman Hüseynovun çıxışı dinlənilib, iştirakçılara gəlir maddələrinə müvafiq əlavələr edilməsi barədə ətraflı məlumat verilib.

Dəyişikliyə müvafiq olaraq büdcə xərclərinin təsnifatı ilə bağlı Aparatın Büdcə şöbəsinin əməkdaşı Orxan Abbasovun büdcə xərclərinin funksional təsnifatında bölmələrin sayı, təsnifatın bəzi xərc bölmələrinin genişləndirilməsi, bir sıra köməkçi bölmələrin strukturunun dəyişdirilməsi və büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının yenidən işlənilərək bölmələrin sayında edilən dəyişikliklər barədə geniş çıxışı olub və dinləyiciləri maraqlandıran suallar ətrafında müzakirələr aparılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Bu yazı Xəbərlər kateqoriyasına göndərilmişdir. Daimi bağlantını seçilmişlərinizə əlavə edin.